להתחיל

משלוח בינלאומי מחשבון שערי

השתמש במחשבון תעריפי המשלוח הבינלאומי של Parcelbound כדי לקבל אומדן למשלוח מארה"ב לכתובת הדואר הארצית הבינלאומית שלך!
כמו שיעורי המשלוח הבינלאומיים שלנו; לבדוק איך זה עובד!

מידע על שיעורי משלוח

What costs more to Ship?

A heavier smaller box with a tablet or a lighter large box with inflated balloons

Dimensional
Weight
= W x H x L
139

3LB
Actual weight
1LB
3LB
Dimensional weight
10LB
3LB
Billable weight
10LB
The answer will surprise you, but it is the lighter large box with inflated balloons. The reason is because of something called dimensional weight. This is the weight that is calculated based on the length, width, and height of the box. Shipping carriers like DHL and FedEx use the dimensional weight to accurately charge shipping costs for boxes that are over-sized because these type of boxes tend to take up more space on their trucks and airplanes.

Depending on the shipping carrier, a dimensional factor of anywhere between 139 - 200 is usually used to calculate this dimensional weight. Here is an example of how this would be calculated.

Box dimensions ( L x W x H): 14 in x 12 in x 10 in = 1,680

1,680 / 139 = 12.1

So in this example the dimensional weight of this box would be 13 lbs; since shipping carriers always round up to the nearest pound.

Helpful Tip: USPS is one of the few shipping carriers that do not charge based on dimensional weight.