להתחיל

אָסוּר & פריטים מוגבלים

להלן רשימה של פריטים אסורים ומוגבלים ש- Parcelbound לא מורשה למשלוח או לייצא למדינות אחרות.
בדוק תמיד במשרד המותאם אישית של ארצך כדי לראות אילו פריטים ניתן לשלוח למדינה שלך!

מידע על המדינה

בחר במדינת המגורים שלך כדי להציג מידע נוסף על מדיניות המשלוח והמחירים במדינה שלך.

error

The shipment of alcohol, drugs, and tobacco is prohibited from being shipped.

דוגמאות: wine, bourbon, vodka, beer, illegal drugs, prescription medication, e-cigarette cartridges, e-cigarettes, e-liquids, vaping products, chewing tobacco, controlled substances, cannabis, cbd oil, kava, etc.

error

Shipping of live animals, wildlife is prohibited and Parcelbound is NOT permitted to ship or export to other countries. In addition, any type of agriculture items like seeds, plants, woods or soil is also NOT permitted to ship or export to other countries.

דוגמאות: chickens, dogs, cats, snakes, birds, fish, plant seeds, plants, woods, soil, etc.

error

Items used as currency or payment is prohibited and Parcelbound is NOT permitted to ship or export to other countries.

דוגמאות: cash, paper bills, coins, debit cards, credit cards, gold bullion, lottery tickets, blank checks, tokens, bonds, gift cards, etc.

error

Shipping of hazardous & combustible materials that are flammable is prohibited and Parcelbound is NOT permitted to ship or export to other countries.

דוגמאות: explosives, fireworks, lighters, chemicals, paint, loose batteries, loose lithium-ion batteries, battery packs, power banks, power supply blocks, perfume, cologne, pressurized cans (e.g. hairspray), nail polish, etc.

error

The shipment of firearms, ammunition, or any other weapons or gun accessories is strictly prohibited. These type of items are not allowed to be shipped through our shipping carriers, and Parcelbound will deny any requests for these type of shipments.

דוגמאות: guns, shotguns, stun guns (tasers), gun accessories, scopes, rifle scope, gun scope, airsoft guns, airsoft gun parts, airsoft accessories, knives, brass knuckles, ninja stars, blow gun, sling shot, pepper spray, mace, etc.

error

The shipment of any type of furs or animal hides is prohibited in most countries. Please check with your country's shipping import policy to see if these types of items can be shipped to your country.

דוגמאות: fur coats, animal hides, fur scarf, etc.

error

The shipment of pornographic material is restricted in most countries. Please check with your country's shipping import policy to see if these types of items can be shipped to your country.

דוגמאות: adult dvds, adult toys, adult magazines, adult pictures, etc.

מדינות אסורות

להלן רשימת המדינות האסורות ש- Parcelbound אינה מורשית לשלוח אליהן מארצות הברית.


  • Cuba


  • Iran


  • Korea, North (DPR)


  • Myanmar (Burma)


  • South Sudan


  • Sudan


  • Syria